Facultade de CCXXT

Pierre Henri Cialti

Pierre Henri Cialti

Profesor Visitante

Area de Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

  • Dereito Laboral Colectivo (negociación colectiva, representatividade sindical)
  • Dereito Laboral comparado (España, Francia, Colombia)

Grupo de Investigación:


Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-203

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 818 794

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01504 | Dereito do traballo e da seguridade social

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01302 | Dereito do traballo I

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01701 | Dereito do emprego


2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)