Facultade de CCXXT

Ángel Aday Jiménez Alemán

Ángel Aday Jiménez Alemán

Profesor Axudante Doutor

Area de Dereito Constitucional

Departamento de Dereito Público

Liñas de Investigación:

  • Dereito constitucional comparado
  • Dereito da Unión Europea
  • Dereitos fundamentais

Grupo de Investigación:

Dereito Procesual

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-308

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 812 048

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01304 | Dereito da Unión Europea
V08G081V01103 | Constitutional Law
V08G081V01304 | European Union law


2º CUADRIMESTRE:

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01121 | Dereito constitucional I

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01201 | Constitutional Law

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M, Me e X: 10.15-12.15

2º CUADRIMESTRE:

M: 12:40-13:40 e 15:30-17:30 / V: 10:15-12:15

PERIODO SEN DOCENCIA:

M, Me e X: 10.15-12.15

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)