Facultade de CCXXT

Francisco J. Lago Calvo

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Dereito Penal

Información de contacto

 

  +34

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01941 | Dereito penal de empresa
V08G081V01943 | Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01313 | Dereito penal II


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01402 | Dereito penal II

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)