Facultade de CCXXT

Jaime Aneiros Pereira

Jaime Aneiros Pereira

Profesor Contratado Doutor

Area de Dereito Financeiro e Tributario

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

  • Tributación das persoas físicas, sociedades e entidades sen ánimo de lucro
  • Tributos locais, autonómicos, estatais e fiscalidade internacional
  • Tributación do comercio internacional. Zonas Francas

Grupo de Investigación:

Dereito Financeiro e Tributario

Información de contacto

FCCXXT

Despacho D-310

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 024

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01943 | Responsabilidade penal e administrativa no ámbito financeiro-tributario

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01702 | Dereito financeiro e tributario


2º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Avogacía (Pontevedra)
P04M110V01203 | Práctica Tributaria

Mestrado en Avogacía (Vigo)
V08M110V01203 | Práctica Tributaria

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

2º CUADRIMESTRE:

M e X: 16.00-20.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)