Facultade de CCXXT

Helena Martínez Hens

Helena Martínez Hens

Profesora Titular de Universidade

Area de Dereito Civil

Departamento de Dereito Privado

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Dereito Civil

Información de contacto

FCCXXT

Despacho B-306

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 022

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Mestrado en Menores
V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo
V08M042V01103 | Adopción Nacional e Internacional de Menores


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01404 | Dereito civil II. Dereitos reais

Mestrado en Avogacía (Pontevedra)
P04M110V01201 | Práctica Civil II

Mestrado en Avogacía (Vigo)
V08M110V01201 | Práctica Civil II

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01422 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)