Facultade de CCXXT

Nora María Martínez Yáñez

Nora María Martínez Yáñez

Profesora Contratada Doutora

Area de Dereito Internacional Público e RR.II.

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

Grupo de Investigación:

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-205

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 084

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
V08M104V01103 | Xestión da Prevención de Riscos Laborais

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01501 | Dereito da seguridade social II
V08G211V01502 | Dereito sindical I

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01411 | Dereito del trabajo e da seguridade social


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01403 | Dereito do traballo II

Mestrado en Avogacía (Pontevedra)
P04M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

Mestrado en Avogacía (Vigo)
V08M110V01204 | Práctica Laboral e de Seguridade Social

Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
V08M104V01203 | Seguridade Social Comunitaria
V08M104V01208 | A Simulación como Ferramenta de Deseño de Políticas de Recursos Humanos

Mestrado en Menores
V08M042V01202 | A Intervención Socio-Educativa con Menores en Situación de Risco, Desprotección e Conflito Social

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)