Facultade de CCXXT

Laura Movilla Pateiro

Laura Movilla Pateiro

Profesora Axudante Doutora

Area de Dereito Internacional Público e RR.II.

Departamento de Dereito Público

Liñas de Investigación:

  • Dereito Internacional da Auga
  • Dereito Internacional do Medio Ambiente
  • Dereito Internacional dos Dereitos Humanos

Grupo de Investigación:

MEDEA-iURiS

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-207

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 813 920

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01303 | Dereito internacional público
V08G081V01304 | Dereito da Unión Europea

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01216 | Dereito da Unión Europea

Grao en Dereito
V08G081V01304 | European Union law


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01991 | Traballo de Fin de Grao

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01224 | Dereito internacional público

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M: 9.25-10.35 e 14.10-15.00 (1)
Me: 13.30-17.30 (1)
Me: 9.45-11.30 e 13.30-16.30 (2)
X: 10.35-11.50 (2)

2º CUADRIMESTRE:

Me: 10.00-14:30 e 15.30-17.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

M: 10.00-14.00 e 15.00-17.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)

(1) Ata o 3 de novembro, (2) Do 6 de novembro ao 15 de decembro