Facultade de CCXXT

Lydia Noriega Rodríguez

Lydia Noriega Rodríguez

Profesora Contratada Doutora

Area de Dereito Civil

Departamento de Dereito Privado

Liñas de Investigación:

  • Protección xurídica de menores
  • Responsabilidade civil
  • Matrimonio e sucesións

Grupo de Investigación:

Dereito Civil

Información de contacto

FCCXXT

Despacho B-304

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 813 999

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Menores
V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01314 | Dereito civil II. Dereitos reais


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01404 | Dereito civil II. Dereitos reais

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L: 10-13 / Me: 11.30-14.00

2º CUADRIMESTRE:

Me: 9-12 / X: 10.15-11.30 e 12.45-15.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)