Facultade de CCXXT

Montserrat Otero Oitavén

Montserrat Otero Oitavén

Profesora Asociada

Area de Dereito Administrativo

Departamento de Dereito Público

Liñas de Investigación:

  • Dereito local
  • Intervención administrativa na economía
  • Regulación de sectores económicos

Grupo de Investigación:

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-304

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01704 | Emprego público


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01945 | Dereito administrativo económico
V08G081V01947 | Réxime xurídico da responsabilidade patrimonial da administración (contractual e extracontractual)

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Me e X: 18.45-20.00

2º CUADRIMESTRE:

X e V: 15.30-16.50 e 20.30-21.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)