Facultade de CCXXT

Xosé Manuel Pacho Blanco

Xosé Manuel Pacho Blanco

Profesor Asociado

Area de Filosofía do Dereito

Departamento de Dereito Privado

Liñas de Investigación:

  • Dereitos lingüísticos
  • As xeracións de Dereitos e os Dereitos das mulleres
  • Dereitos dos menores. Senado

Grupo de Investigación:

Agrupación Grupos de Investigación de Dereito Administrativo e Filosofía do Dereito

Información de contacto

FCCXXT

Despacho D-305

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 818 625

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
V08G081V01102 | Teoría do dereito

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01101 | Teoría do dereito

Mestrado en Menores
V08M042V01101 | Marco Normativo da Protección do Menor

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01111 | Teoría do dereito


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01906 | Igualdade e mercado de traballo

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Me: 17.00-20.00

2º CUADRIMESTRE:

Me: 17.00-20.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Me: 17.00-20.00

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)