Facultade de CCXXT

Alexandre Pazos Pérez

Alexandre Pazos Pérez

Profesor Axudante Doutor

Area de Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar

Grupo de Investigación:

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-203

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 818 794

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01302 | Dereito do traballo I

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01704 | Emprego público


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01402 | Dereito da seguridade social I

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, Me e X: 9.00-11.00

2º CUADRIMESTRE:

L, Me e X: 9.00-11.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)Breve CV


Alexandre Pazos Pérez. Profesor Axudante Doutor de Dereito do Traballo e da Seguridade Social da Universidade de Vigo. Participante en proxectos de investigación da convocatoria do plan nacional sobre tempo de traballo, discriminación e idade e emprego e conciliación. Participante como membro do grupo de investigación noutras accións financiadas a nivel europeo, estatal e autonómico, tanto convocatorias de proxectos, como grupos consolidados ou accións bilaterais. Autor da monografía "El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información en el ámbito laboral", Tirant lo blach (Valencia, 2014). Artigos en revistas especializadas e de capítulos de libro. Comunicante en diversos congresos, e en seminarios. É autor de "La reducción de jornada tras las últimas reformas legislativas, AA.VV., Políticas de conciliación, permisos parentales y empleo", Bomarzo (Albacete, 2012) e "La incidencia de la limitación de la jornada de trabajo en el empleo, AA.VV., Políticas de empleo", Aranzadi (Pamplona, 2013).