Facultade de CCXXT

Alexandre Pazos Pérez

Alexandre Pazos Pérez

Profesor Axudante Doutor

Area de Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

  • Dereitos fundamentais e liberdades públicas
  • Conciliación da vida familiar e laboral
  • Traballo no mar

Grupo de Investigación:

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-203

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 818 794

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan vello)
V08G210V01704 | Emprego público

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01302 | Dereito do traballo I


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01402 | Dereito da seguridade social I

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

L, Me e X: 9.00-11.00

2º CUADRIMESTRE:

Por confirmar

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)