Facultade de CCXXT

Carmen Ruiz Hidalgo

Carmen Ruiz Hidalgo

Profesora Titular de Universidade

Area de

Departamento de Dereito Público Especial

Liñas de Investigación:

  • Armonización fiscal da Imposición directa e indirecta
  • A responsabilidade Tributaria
  • Portos e Zonas Francas

Grupo de Investigación:


Información de contacto

FCCXXT

Despacho D-308

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 814 064

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Grao en Dereito
Dereito financeiro e tributario II

2º CUADRIMESTRE:


Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

Me, X e V: 9.30-11.00

2º CUADRIMESTRE:

Me, X e V: 9.30-11.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

Por confirmar

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)