Facultade de CCXXT

Almudena Bergareche Gros

Almudena  Bergareche Gros

Profesora Titular de Universidade

Area de Dereito Constitucional

Departamento de Dereito Público

Liñas de Investigación:

  • Teoría constitucional
  • Constitución económica
  • Constitución e xénero

Grupo de Investigación:

Información de contacto

FCCXXT

Despacho C-307

Campus Universitario

36310 Vigo

 

  +34 986 812 025

Espazo web en UVIGO

Curso 2017-2018: Docencia


1º CUADRIMESTRE:

Mestrado en Avogacía (Pontevedra)
P04M110V01101 | Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio

Mestrado en Avogacía (Vigo)
V08M110V01101 | Deontoloxía, Organización Profesional e Quenda de Oficio

Mestrado en Menores
V08M042V01101 | Marco Normativo da Protección do Menor

PCEO ADE-Dereito
V03G720V01211 | Dereito constitucional II
V03G720V01216 | Dereito da Unión Europea


2º CUADRIMESTRE:

Grao en Relacións Laborais e RRHH (plan novo)
V08G211V01201 | Dereito constitucional

Grao en Dereito
V08G081V01946 | Constitución económica

Curso 2017-2018: Titorías


1º CUADRIMESTRE:

M: 10.00-13.00

2º CUADRIMESTRE:

Me: 10.00-13.00

PERIODO SEN DOCENCIA:

(L: luns | M: martes | Me: mércores | X: xoves | V: venres)