Facultade de CCXXT

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao consiste no desenrolo autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

COORDINACIÓN DO TFG

Pablo Fernández Carballo-Calero

+34 986 812 417 |

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018Prazos de defensa do TFG

CONVOCATORIA ENTREGA AO TITOR DEPÓSITO DEFENSA
Adiantada 03/11/2017 13/11/2017 23/11/2017: Grao en Dereito e Grao en RRLL
Febreiro / Marzo 09/02/2018 19/02/2018 01/03/2018: Grao en Dereito e Grao en RRLL
Xuño 01/06/2018 11/06/2018 20/06/2018: Grao en Dereito e Grao en RRLL
Xullo 29/06/2018 10/07/2018 20/07/2018: Grao en Dereito e Grao en RRLL

TRIBUNAIS DO TFG

Tribunais TFG Curso 2017-2018


PROPOSTAS TEMÁTICAS

Grao en Dereito | Grao en RRLL


PROPOSTAS TEMÁTICAS (CONVOCATORIA ADIANTADA)

Grao en Dereito | Grao en RRLL | Orde de prelación


ASIGNACIÓN TFG

Grao en Dereito | Grao en RRLL


ASIGNACIÓN TFG (CONVOCATORIA ADIANTADA)

Grao en Dereito | | Grao en RRLL