Facultade de CCXXT

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao consiste no desenrolo autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

COORDINACIÓN DO TFG

Laura Movilla Pateiro

+34 986 813 920 |

Traballo Fin de Grao - Curso 2016/2017


Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVIGO
Normativa de elaboración do TFG na FCCXXT
Calendario dos Traballos Fin de Grao


Prazos de defensa do TFG

CONVOCATORIA ENTREGA AO TITOR DEPÓSITO DEFENSA
Fin de carreira 10/11/2016 17/11/2016 22/11/2016: Grao Dereito e Grao RRLL
Febreiro 04/02/2017 14/02/2017 24/02/2017: Grao Dereito e Grao RRLL
Marzo 17/03/2017 27/03/2017 06/04/2017
Xuño 01/06/2017 12/06/2017 21/06/2017: Grao Dereito e Grao RRLL
Xullo 06/07/2017 17/07/2017 26/07/2017: Grao Dereito e Grao RRLL

TRIBUNAIS DO TFG

Tribunais TFG Curso 2016-2017


PROPOSTAS TEMÁTICAS DO TFG

Grao en Dereito | Grao en RRLL


ASIGNACIÓN TFG DEREITO

Listaxe xeral | Fin de Carreira


ASIGNACIÓN TFG RRLL

Listaxe xeral | Fin de Carreira