Facultade de CCXXT

Traballo Fin de Grao

O Traballo de Fin de Grao consiste no desenrolo autónomo por parte do estudante dun proxecto baixo a dirección dun profesor titor, cuxa realización ten a finalidade de favorecer que o estudante integre os contidos formativos recibidos durante os seus estudos e asegurar a adquisición das competencias asociadas á titulación.

COORDINACIÓN DO TFG

Laura Movilla Pateiro

+34 986 813 920 |

Traballo Fin de Grao - Curso 2017/2018


Curso "Como afrontar o teu TFG"

Normativa do Traballo de Fin de Grao da UVIGO
Normativa de elaboración do TFG na FCCXXT
Calendario dos Traballos Fin de Grao


Prazos de defensa do TFG

CONVOCATORIA ENTREGA AO TITOR DEPÓSITO DEFENSA
Adiantada 03/11/2017 13/11/2017 23/11/2017
Febreiro / Marzo 09/02/2018 19/02/2018 01/03/2018
Xuño 01/06/2018 11/06/2018 20/06/2018
Xullo 29/06/2018 10/07/2018 20/07/2018

TRIBUNAIS DO TFG

Tribunais TFG Curso 2017-2018


PROPOSTAS TEMÁTICAS

Grao en Dereito | Grao en RRLL


PROPOSTAS TEMÁTICAS (CONVOCATORIA ADIANTADA)

Grao en Dereito | Grao en RRLL | Orde de prelación


ASIGNACIÓN TFG

Grao en Dereito | Grao en RRLL


ASIGNACIÓN TFG (CONVOCATORIA ADIANTADA)

Grao en Dereito | | Grao en RRLL