G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Convocatoria aberta
17/09/2021 01/12/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria aberta
24/11/2021 17/12/2021
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2021
Convocatoria aberta
22/11/2021 17/12/2021
IV Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2021
Convocatoria aberta
29/10/2021 01/12/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas predoutorais programa "Salvador de Madariaga" 2021
Convocatoria pechada
23/02/2021 01/03/2021
Bolsa Xeral do MEFP 2021/2022
Convocatoria pechada
03/08/2021 14/10/2021

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas COVID-19
Convocatoria pechada
22/01/2021 19/02/2021
Bolsa para o inicio de estudos en Máster oficial, 2020/2021
Convocatoria pechada
08/02/2021 26/02/2021
Bolsas "Ourense rural" para o estudantado do campus de Ourense, curso 2021/2022
Convocatoria pechada
05/10/2021 21/10/2021
Bolsas de axuda ao estudo 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsas para a realización de actividades de carácter formativo para o alumnado de Grao e Máster da Universidade de Vigo, 2020/2021
Convocatoria pechada
05/06/2021 02/07/2021
Bolsas para o estudantado beneficiario ou solicitante de protección internacional, 2021/2022
Convocatoria pechada
26/07/2021 15/09/2021
Bolsas Santander Estudos Progreso 2021/2022
Convocatoria aberta
17/09/2021 01/12/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa Comedor 2020/2021
Convocatoria pechada
02/03/2021 25/03/2021
Bolsa de atención a estudantado con necesidades específicas de apoio educativo, 2020/2021
Convocatoria pechada
01/07/2020 31/03/2021
Bolsa de estudante colaborador para prestar apoio a estudantes con necesidades educativas especiais, 2021/2022
Convocatoria pechada
01/09/2021 10/09/2021
Bolsas destinadas a persoas con discapacidade intelectual para a formación práctica, curso 2021/2022
Convocatoria aberta
24/11/2021 17/12/2021
Bolsas Oportunidade ao Talento
Convocatoria pechada
06/07/2021 11/10/2021

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de Colaboración en Departamentos Universitarios. Convocatoria 2021/2022
Convocatoria pechada
04/06/2021 30/09/2021

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación en educación ambiental (Green campus) 2020/2021
Convocatoria pechada
10/12/2020 11/01/2021
Bolsas de formación en centros de investigación 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en centros universitarios 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en sistemas informáticos 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas de formación en unidades e áreas 2021/2022
Convocatoria pechada
22/06/2021 26/07/2021
Bolsas para a realización de cursos no Centro de Linguas, 2020/2021
Convocatoria pechada
13/02/2021 12/03/2021
Programa de bolsas-prácticas Fundación ONCE-CRUE
Convocatoria pechada
06/10/2020 30/11/2020

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsa de formación na Escola Galega de Consumo
Convocatoria pechada
14/01/2020 13/02/2020
Bolsa de formación no Instituto Galego do Consumo e da Competencia para o programa de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios
Convocatoria pechada
14/01/2020 13/02/2020
Bolsas DigiTalent para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC
Convocatoria pechada
01/06/2020 23/06/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para a formación de profesorado universitario (FPU) 2021
Convocatoria aberta
22/11/2021 17/12/2021

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos predoutorais
Convocatoria pechada
01/09/2021 15/10/2021

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
28/01/2021 01/03/2021
Axudas de apoio á etapa predoutoral
Convocatoria pechada
28/01/2021 01/03/2021
Axudas para completar a etapa de formación posdoutoral
Convocatoria pechada
22/01/2021 22/02/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para contratos de Persoal Técnico de Apoio (PTA) 2020
Convocatoria pechada
21/01/2021 04/02/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-formación 2020
Convocatoria pechada
17/12/2020 21/01/2021
Axudas para contratos Juan de la Cierva-incorporación 2020
Convocatoria pechada
15/12/2020 19/01/2021
Axudas para contratos predoutorais para a formación de doutores 2021
Convocatoria pechada
28/10/2021 11/11/2021
Axudas para contratos Ramón y Cajal (RYC) 2020
Convocatoria pechada
10/12/2020 21/01/2021

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas FPU á mobilidade para estadías breves e traslados temporais
Convocatoria pechada
15/01/2021 15/02/2021
Convocatoria Beatriz Galindo de axudas para a atracción do talento investigador
Convocatoria pechada
01/06/2020 11/06/2020
Estadías de mobilidade no estranxeiro "José Castillejo" para xóvenes doutores
Convocatoria pechada
12/07/2021 31/08/2021
Estadías de profesores e investigadores sénior en centros estranxeiros, incluído o Programa "Salvador de Madariaga"
Convocatoria pechada
12/07/2021 31/08/2021

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Bolsas de mobilidade para o estudantado de doutoramento 2020/2021
Convocatoria pechada
16/07/2021 17/09/2021
Bolsas de mobilidade para o estudantado dos mestrados universitarios, 2020/2021
Convocatoria pechada
23/04/2021 24/05/2021
Bolsas de viaxe
Convocatoria pechada
04/05/2021 03/06/2021
Estadías en centros de investigación
Convocatoria pechada
04/05/2021 03/06/2021

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas complementarias do programa comunitario de mobilidade de estudantes Erasmus+
Convocatoria pechada
14/01/2021 15/02/2021
Bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores
Convocatoria pechada
01/05/2021 31/05/2021
Bolsas destinadas ao estudantado universitario que participan en programas de mobilidade con países extracomunitarios
Convocatoria pechada
01/09/2021 30/09/2021

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin

Ministerio de Educación y Formación Profesional

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Certame Universitario Arquímedes
Convocatoria pechada
21/10/2021 20/11/2021

Universidade de Vigo

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Axudas para redactar e defender en galego Teses de doutoramento e Premios á Calidade Lingüística nos Traballos Fin de Grao e Mestrado, 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 17/09/2021
IV Premios de Investigacion, Transferencia e Divulgación Científica do Campus da Auga 2021
Convocatoria aberta
29/10/2021 01/12/2021
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de grao
Convocatoria pechada
21/07/2021 30/09/2021
Premios á Excelencia Académica para estudantes que inicien estudos de mestrado
Convocatoria pechada
21/07/2021 30/09/2021
Premios á Excelencia Académica para novo alumnado Doutoramento
Convocatoria pechada
10/03/2021 08/04/2021
Premios ao mellor TFG/TFM en Axenda 2030, cooperación ao desenvolvemento e RSU, 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 30/09/2021
Premios aos expedientes académicos con mellores cualificacións para o alumnado dos mestrados universitarios no curso 2020/2021
Convocatoria pechada
22/07/2021 30/09/2021
Premios Consello Social UVigoHumana
Convocatoria pechada
24/09/2021 15/10/2021
Premios de poesía, relato curto e tradución 2021
Convocatoria pechada
26/02/2021 16/04/2021
Premios EGERIA á inclusión da perspectiva de xénero nos TFG e TFM
Convocatoria pechada
21/07/2021 30/09/2021
Premios Extraordinarios de Doutoramento 2020/2021
Convocatoria pechada
13/09/2021 24/09/2021
Premios INCUVI-EMPRENDE
Convocatoria pechada
06/10/2021 26/10/2021

Xunta de Galicia

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin
Premio Comunicar en Igualdade
Convocatoria pechada
01/03/2019 16/09/2019
Premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o alumnado universitario
Convocatoria pechada
24/04/2021 24/05/2021
Premios Valedora do Pobo TFG/TFM en materia de igualdade
Convocatoria pechada
17/03/2020 15/10/2020

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

G - Estudantes de grao, M - Estudantes de máster, D - Estudantes de doutoramento
Descrición G M D Comezo Fin