Curso académico 2022/2023

Estudos de grao

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Grao en Dereito 70 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
Grao en RRLL 72 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación
PCEO ADE-Dereito 40 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Continuación

Convocatoria de matrícula 2022/2023 – estudos de grao

Prazo de Matrícula de continuación de estudos: do 26 de agosto ao 12 de setembro de 2022 na Secretaría Virtual

Segundo período de modificación de matrícula (só de materias do segundo cuadrimestre): do 1 ao 3 de febrero de 2023

Preinscrición para a matrícula de materias optativas – Curso 2021/2022
Polo límite de prazas aprobado na Xunta de Facultade do 25/02/2021, o estudantado que desexe cursar algunha materia optativa no curso 2021/2022, terá que facer, antes da matrícula, unha preinscrición pola Secretaría Virtual, segundo o procedemento que se publica trala aprobación dos horarios de docencia para o curso 2021/2022 (Xunta de Facultade do 8 de xullo de 2021).

Prazo de preinscrición: do 16 ao 21 de xullo de 2021.

Solicitude a través da Secretaría Virtual.

Matrícula: do 30 de agosto ao 15 de setembro de 2021 pola Secretaría Virtual.

Preinscrición para materias optativas con prazas vacantes

Prazo de preinscrición: do 22 ao 23 de setembro de 2021.

Período de modificación da matrícula: do 28 ao 30 de setembro de 2021

Preinscrición materias optativas 2º cuadrimestre con prazas vacantes: do 19 ao 20 de xaneiro de 2022

Período de modificación da matrícula para materias do 2º cuadrimestre: do 2 ao 5 de febreiro de 2022

Preinscrición en materias optativas no segundo cuadrimestre

Prazo de preinscrición para materias optativas do 2º cuadrimestre: do 19 ao 20 de xaneiro de 2022.

Solicitude a través da Secretaría Virtual.

Matrícula no prazo de modificación do 2º cuadrimestre: do 2 ao 5 de febreiro de 2022 na Secretaría Virtual.

 

Estudos de máster

<

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Máster en Avogacía 40 (Vigo) e 25 (Pontevedra) Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en Menores 25 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula
Máster en XDL 30 Cal. preinscrición
Cal. académico
Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2022/2023 – estudos de posgrao

Estudos de doutoramento

<

Titulación Prazas Calendario Matrícula
Xestión e Resolución de Conflitos 12 Preinscrición Automatrícula
Ordenación Xurídica do Mercado 20 Preinscrición Automatrícula

Convocatoria de matrícula 2022/2023 – estudos de posgrao
 

Prezos e exencións

Consulta a información económica relacionada coa matrícula, o custo dos estudos, as modalidades de abonamento, os descontos ou as exencións e as axudas do programa propio da UVigo para persoas con dificultades económicas no seguinte enlace: Prezos públicos.