O acceso á universidade supón para o alumno un cambio importante na súa formación académica, o que fai que se atope con cambios sustanciais en canto aos coñecementos cos que terá que traballar durante o seu periodo na universidade.

A Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, consciente desta situación, ven realizando durante os últimos cursos unhas xornadas de benvida para o estudantado de novo ingreso.

Estas xornadas están destinadas ao novo estudantado (Grao en Dereito, Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos e PCEO ADE-Dereito). Lévase a cabo durante a primeira semanas do primeiro cuadrimestre.

O obxectivo destas xornadas é aproximalos aos contidos esenciais da súa titulación, ao centro e a todos os servizos ofertados pola Universidade e que lles resultarán de gran axuda no desenvolvemento dos seus estudos. No dito curso trátase de implicar a distintos servizos e organismos da Universidade, tales como o servizo de biblioteca, a oficina de relacións internacionais, o centro de linguas, etc.

Programa provisorio da Xornada de Benvida ao alumnado de primeiro curso

Data: 6 de setembro.

Lugar: Aulas nas que se impartirá o primeiro curso das titulacións do Grao.

Hora Actividade
09.45 Acomodación do alumnado
10.00 Benvida e presentación do equipo decanal
10.15 Servizo de captación do alumnado
10.30 UNATEN. Alumnado con necesidades especiais
10.45 Centro de Linguas
11.00 ORI. Programas de mobilidade
11.15 Biblioteca
11.30 Delegación do alumnado de xurídicas
11.30 Pausa
12.00 Curso sobre ferramentas informáticas da UVigo

Xornadas de benvida 2021