Facultade de CCXXT

Coordinación de Graos


Pablo Fernández Carballo-Calero
Grao en Dereito
Belén Fernández Docampo
Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

Coordinación de Mestrados


Ana Mª Pita Grandal
Mestrado en Dereito de Empresa
Maria Antonia Arias Martínez
Mestrado en Avogacía
Emma Rodríguez Rodríguez
Mestrado en Xestión e Dirección Laboral
Esther Pillado González
Mestrado en Menores en situación de desprotección e conflito social

Coordinación de Programas de Doutoramento


Ana Mª Pita Grandal
Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica do Mercado
Esther Pillado González
Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica