Facultade de CCXXT

Coordinación de Graos


Grao en Dereito: Prof. Doutor Pablo Fernández Carballo-Calero
Grao en RRLL e RRHH: Profa. Doutora Belén Fernández Docampo

Funcións


Coordinación de MestradosCOORDINADORES DE MESTRADO

Máster en Dereito de Empresa. Coordinadora: Profa. Dra. Ana Pita Grandal
Máster en Avogacía. Coordinadora: Profa. Dra. Maria Antonia Arias Martínez
Máster en Xestión e Dirección Laboral. Coordinadora: Profa. Dra. Emma Rodríguez Rodríguez
Máster en Menores en situación de desprotección e conflicto social. Coordinadora: Profa. Dra. Esther Pillado González


COMISIÓNS ACADËMICAS DE MESTRADO

  • Competencias das CAM
  • Composición das CAM
  • Comisión Académica do Máster en Dereito de Empresa
  • Comisión Académica do Máster en Abogacía- Vigo
  • Comisión Académica do Máster en Abogacía-Pontevedra
  • Comisión Académica dp Máster en Xestión e Dirección Laboral
  • Comisión Académica do Máster en Menores en Situación de Desprotección e Conflicto Social

Coordinación de Programas de Doutoramento


Programa de Doutoramento en Ordenación Xurídica e do Mercado

Coordinadora: Profa. Dra. Ana María Pita Grandal
Secretaria: Profa. Dra. Patricia Valcárcel

+ info: http://doctoradoxuridicas.uvigo.es/programa/presentacion


Programa de Doutoramento en Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

Coordinadora: Profa. Dra. Esther Pillado González
Secretaria: Prof. Dr. Pablo Grande Seara