Facultade de CCXXT

Mestrado en Avogacía

INFORMACIÓN SOBRE MATRICULA

Secretaría académica da FCCXXT

+34 986 813 831

INFORMACIÓN DE INTERESE

Guías docentes: Vigo e Pontevedra

Díptico informativo

Memoria da titulación

Visita a web do Mestrado en Avogacía nos campus de Vigo e Pontevedra

Descrición


O Mestrado en Avogacía é un Mestrado de orientación profesional no marco da profesión regulada de avogado, permitindo cumprir as condicións necesarias para o exercicio da profesión de avogado no noso país, dando resposta aso requisitos de formación establecidos tanto na Lei de Acceso como no seu Regulamento de desenvolvemento. Responde á normativa aprobada no noso país, á vista do Dereito Comparado, alcanzando un indiscutible e especial interese profesional, académico e científico para a Universidade de Vigo e para a Comunidade Autónoma de Galicia.


Oferta de prazas: 65 prazas (40 en Vigo e 25 en Pontevedra)

Tipo de ensinanza: Presencial | Periodicidade da oferta: Anual | Duración: 90 ECTS


Colaboran


Ilustre Colexio de Avogados de Vigo | Ilustre Colexio de Avogados de Pontevedra