Facultade de CCXXT

Mestrado en Dirección e Xestión Laboral

INFORMACIÓN SOBRE MATRICULA

Secretaría académica da FCCXXT

+34 986 813 831

INFORMACIÓN DE INTERESE

Guías docentes

Díptico informativo

Memoria da titulación

Descrición


O Mestrado Oficial en Xestión e Dirección Laboral é un Mestrado impartido nas tres Universidades do Sistema Universitario Galego (USC, UDC y UVigo), no que se desenvolve un programa interuniversitario no que as tres están implicadas ao mesmo nivel, xerando, mediante a mobilidade de profesorado e alumnado, unha docencia de calidade.

O que se persegue é mellorar a profesionalidade e incrementar a bagaxe académica dos graduados nas titulacións do ámbito de relacións laborais e recursos humanos e así dar resposta a ampla demanda social existente na Comunidade Autónoma de Galicia.


Oferta de prazas: 30 prazas

Tipo de ensinanza: Presencial | Periodicidade da oferta: Anual | Duración: 60 ECTS