Seminario internacional de Socioloxía: os retos da mobilidade, cognitivos, xeográficos e dixitais