VI Ciclo de conferencias do Dereito da Competencia e da Propiedade Industrial e Intelectual