VII Ciclo de conferencias de Dereito Concursal

Os Ciclos de Conferencias de Dereito Concursal, iniciados no ano 2013, teñen como obxectivo analizar cuestións relevantes da disciplina e achegar ao estudantado da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo, e interesados en xeral, a profesionais de recoñecido prestixio que traballan no ámbito concursal.

A inscrición, gratuíta, poderá realizarse no seguinte enderezo electrónico: pcarballocalero@uvigo.es.

Entregarase un diploma de asistencia a quen participe, a lo menos, en catro das cinco conferencias do Ciclo.