Xornada Internacional: As axencias de calidade como garantía do ensino universitario no espazo europeo de educación superior

Otorgarase un diploma aos asistentes.

Inscrición: bravobosch@gmail.com