Xornada Internacional: As axencias de calidade como garantía do ensino universitario no espazo europeo de educación superior

Data de celebración

29 de outubro de 2019 ás 13.00 h

Lugar

Salón de Graos da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Ponente

J. Eduardo López Pereira
Director de ACSUG, Catedrático de Filoloxía latina da Universidade da Coruña

Otorgarase un diploma aos asistentes.

Inscrición: bravobosch@gmail.com