Xornadas Internacionais: Restos actuais da Administración tributaria ante a aplicación dos tributos

As persoas que asistan a este evento recibirán o diploma acreditativo sempre que asistan ao 80% da sesións e envíen a enquisa de satisfacción cuberta. Efectuaranse controis de asistencia ao comezo e ao final de cada unha das sesións.

Esta actividade estará recoñecida con 0,3 créditos ECTS.

As inscricións faranse enviando un correo electrónico a mcruzbarreiro@uvigo.es

Será de forma virtual, no campus remoto da Universidade de Vigo

Contrasinal: Dz4cuXP4