Facultade de CCXXT

Codigo Departamentos Telefono Correo
C05 Departamento de Estatística e Investigación Operativa 986 812 440
H05 Departamento de Historia, Arte e Xeografía 988 387 267
T15 Departamento de Informática 986 812 655
X01 Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa 988 387 108
X02 Departamento de Dereito Privado 986 813 417
X03 Departamento de Dereito Público 986 812 421
X06 Departamento de Economía Aplicada 986 812 500
X07 Departamento de Economía Financeira e Contabilidade 986 812 460
X08 Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas 986 812 520
X09 Departamento de Organización de Empresas e Mercadotecnia 986 812 480
X11 Departamento de Socioloxía, Ciencia Política e da Administración e Filosofía 986 812 430
X13 Departamento de Dereito Público Especial 986 812 420