Facultade de CCXXT

Xunta de Facultade

Composición


Membros do Equipo Decanal

Almudena Bergareche Gros
Ángel Aday Jiménez Alemán
Laura Movilla Pateiro
Lydia Noriega Rodríguez
Alexandre Pazos Pérez
Francisco José Torres Pérez

Persoal Docente e Investigador Permanente

Jaime Aneiros Pereira
Mª Antonia Arias Martínez
Almudena Bergareche Gros
Mª José Bravo Bosch
Gloria Caballero Fernández
Jaime Cabeza Pereiro
Isabel Cal Bouza
Julio Costas Comesaña
Carmen Domínguez Rubira
Rafael Fernández Acevedo
Pablo Fernández Carballo-Calero
Mª Belén Fernández Docampo
Mª Dolores Ferrero Martínez
Margarita Fuenteseca Degeneffe
Mª Noemi García Gestoso
Marta García Mosquera
Pablo Grande Seara
Regina Ibáñez Paz
Rosa Mª Loveira Pazó
Baltasar Manzano González
Angel M. Mariño de Andrés
Helena Martínez Hens
Mª Teresa Martínez Táboas
Nora Martínez Yáñez
Luís Miguel Muleiro Parada
José Carlos Orge Míguez
Carmen Padín Fabeiro
Mª Esther Pillado González
Ana Mª Pita Grandal
Amparo Rodríguez Damián
Mar Rodríguez Domínguez
Emma Rodríguez Rodríguez
Carmen Ruiz Hidalgo
Anxo Tato Plaza
Pilar Trigo Gómez
Patricia Valcárcel Fernández
Mª Inmaculada Valeije Álvarez
Javier de Vicente Remesal

Persoal Docente e Investigador non Permanente

Mº Cruz Barreiro Carril
Angel Aday Jiménez Alemán
Carmen Montesinos Padilla
Laura Movilla Pateiro
Francisco José Torres Pérez
María Dolores Vázquez Iglesias

Alumnado 1º, 2º ciclo e grao

Daniel Durán Chapela
Daniel Fernández Romero
Andrea Fragueiro Gargamala
Karolina Laurencja Plaga
Ángela López Iglesias
Koldo Martín Sevillano
Paula Rivera González
Óscar Rodríguez Martínez

Alumnado 3º ciclo

Tomás Farto Piay
Sara Louredo Casado
Blanca Otero Otero
Pablo Riquelme Blanco

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Rosa Barreira Barazal
Jesus Erias Pérez
Alba Victoria Moldes Portela
Mª Esther Pérez Rodríguez