Facultade de CCXXT

Comisión de Calidade

Composición


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretario

Alexandre Pazos Pérez

Coordinadores de Titulación

Pablo Fernández Carballo-Calero
Belén Fernández Docampo
Emma Rodríguez Rodríguez
Luis M. Muleiro Parada
Helena Martínez Hens
Mª Antonia Arias Martínez

Coordinador do Grao en Dereito
Coordinador do Grao en Relacións Laborais
Coordinador do Mestrado en Dirección e Xestión Laboral
Coordinador do Mestrado en Dereito de Empresa
Coordinador do Mestrado en Menores
Coordinador do Mestrado en Avogacía

Persoal Docente e Investigador

Marta García Mosquera

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Paula Ramil Vázquez

Alumnado

Isabel Guerrero Gesteira
María Ramírez Martínez

Representante do estudantado de grao
Representante do estudantado de mestrado

Outros Grupos de Interese

Raul E. Gómez Villaverde
Isaac Borja Araújo Figueroa

Representante da sociedade (Pte. do Colexio de Graduados Sociais de Pontevedra)
Representante do estudantado egresado