Facultade de CCXXT

Comisión de Docencia

Composición Aprobada en Xunta de Facultade do 19/12/2016


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretaria

Lydia Noriega

PDI Permanente

Esther Pillado González

Emma Rodríguez Rodríguez

Julio Costas Comesaña

Pablo Fernández Carballo Calero
Belén Fernández Docampo
María Antonia Arias Martínez

Coordinador do Grao en Dereito
Coordinadora do Grao en Relacións Laborais
Coordinadora do Mestrado en Avogacía

PDI áreas non xurídicas

Carmen Domínguez Rubira

Pilar Trigo Gómez

PDI non permanente

Francisco Torres Pérez

Maria Cruz Barreiro Carril

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Fernanda Rivas Suanzes

Paula Ramil Vázquez

Alumnado

Mónica García Freiría
Lía Docampo Dorado, Desireé García Espadín
Paula Rivera González, Roberto Vázquez Fernández

Representante do estudantado de terceiro ciclo
Representante do estudantado do Grao en Dereito
Representante do estudantado do Grao en RRLL