Facultade de CCXXT

Comisión de Recoñecementos e Validacións

Composición Aprobada en Xunta de Facultade do 18/10/2016


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretario

Ángel Aday Jiménez Alemán

Persoal Docente e Investigador Permanente

Mª Antonia Arias Martínez

Pablo Grande Seara

Ángel Mariño de Andrés

Persoal Docente e Investigador non Permanente

Teresa Estévez Abeleira

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

Nieves López Prieto

Estudantado

Heitor Fernández García
Roberto Vázquez Fernández

Representante do estudantado do Grao en Dereito
Representante do estudantado do Grao en Relacións Laborais