Facultade de CCXXT

Comisión de Relacións Internacionais e Institucionais

Composición Aprobada en Xunta de Facultade do 23/11/2016


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretaria

Laura Movilla Pateiro

 

Coordinador RRII para RRLL

Pierre Henri Cialti

Coordinador RRII para Dereito

Pablo Riquelme Vázquez

 

Persoal Docente e Investigador

Luis Miguel Muleiro Parada

Mª Cruz Barreiro Carril

Pablo Grande Seara

Estudantado

Desireé García Espadín
Zulema Gil Vázquez

Representante do estudantado do Grao en Dereito
Representante do estudantado do Grao en Relacións Laborais


Actas


xx/xx/2016