Facultade de CCXXT

Comisión de TFG

Composición Aprobada en Xunta de Facultade do 18/10/2016


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretario

Ángel Aday Jiménez Alemán

Coordinadores de grao

Pablo Fernández Carballo Calero
Belén Fernández Docampo

Coordinador do Grao en Dereito
Coordinador do Grao en Relacións Laborais

Persoal Docente e Investigador

Lydia Noriega Martínez
Pilar Trigo Gómez

Profesora do Grao en Dereito
Profesora do Grao en Relacións Laborais

Estudantado

José Miguel Diéguez Rodríguez
Roberto Vázquez Fernández

Alumno do Grao en Dereito
Alumno do Grao en Relacións Laborais

Persoal de Administración e servizos (PAS)

Mónica Zas Varela