Facultade de CCXXT

Comisión Permanente

Composición Aprobada en Xunta de Facultade do 18/10/2016


Presidenta

Almudena Bergareche Gros

Secretario

Ángel Aday Jiménez Alemán

Membros do Equipo Decanal

Carmen Montesinos Padilla
Laura Movilla Pateiro

Lydia Noriega Rodríguez

Alexandre Pazos Pérez

Persoal Docente e Investigador

Julio Costas Comesaña
Carmen Domínguez Rubira

Helena Martínez Hens
Esther Pillado González

Carmen Ruiz Hidalgo

Persoal de Administración e Servizos (PAS)

María Nieves López Prieto

Paula Ramil Vázquez

Alumnado 1º, 2º ciclo e grao

Héitor Fernández García
Zulema Gil Vázquez

Isabel Guerrero Gesteira
Paula Rivera González

Sergio Román Méndez
Roberto Vázquez Fernández