Presentación

ADI ocúpase da propiedade industrial, o Dereito de autor e o Dereito da competencia en España, na Unión Europea e na esfera internacional. A revista está dirixida ás persoas estudosas destas materias, tanto no ámbito académico como no profesional.

Organización

Fundador

  • Prof. Dr. Dr. h.c. Carlos FERNÁNDEZ-NÓVOA

Presidencia

  • Prof. Dr. Dr. h.c. José Antonio GÓMEZ SEGADE, Universidade de Santiago de Compostela

Dirección

  • Prof. Dr. Anxo TATO PLAZA, Universidade de Vigo
  • Prof. Dr. Julio COSTAS COMESAÑA, Universidade de Vigo

Secretaría

  • Prof. Dr. Manuel José VÁZQUEZ PENA, Universidade da Coruña
  • Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Universidade de Vigo
  • Prof. Dra. Sara LOUREDO CASADO, Universidad de Vigo

Contacto

Se desexa participar na revista, pode solicitar información no enderezo electrónico actasderechoindustrial@uvigo.es.

Máis información

Normativa da revista
Indices en Dialnet

Páxina web da revista