Presentación

CES é unha das revistas españolas máis antigas adicadas ao estudo das sociedades cooperativas e doutras formas de organización empresarial que son parte da economía social.

Organización

Presidencia

  • Prof. Dr. Anxo TATO PLAZA, Universidade de Vigo

Dirección

  • Prof. Dr. Julio COSTAS COMESAÑA, Universidade de Vigo
  • Prof. Dra. Deolinda APARICIO MEIRA, ISCAP
  • Prof. Dr. Manuel José VÁZQUEZ PENA, Universidade da Coruña

Secretaría

  • Prof. Dr. Pablo FERNÁNDEZ CARBALLO-CALERO, Universidade de Vigo
  • Prof. Tiago PIMENTA FERNANDES, ISCAP/Universidade Portucalense
  • Prof. Dr. Francisco José TORRES PÉREZ, Universidade de Vigo

Contacto

Se desexa participar na revista, pode solicitar información no enderezo electrónico cooperativismo.economiasocial@uvigo.es.