Normativa

Normativa da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

Normativa Aprobación
Regulamento de réxime interno da Facultade 01/02/2021
Normativa da Comisión de Coordinación do Grao en Dereito 01/12/2015
Normativa da Comisión de Coordinación do Máster en Avogacía 01/12/2015
Normativa de xestión académica para titulacións de grao 28/11/2019
Normativa para a elaboración do Traballo Fin de Grao 12/07/2022
Normativa de Prácticas Externas de Grao 14/06/2012
Normativa de Prácticas Externas do Máster en Avogacía 18/12/2012
Normativa de titorías 14/11/2013
Procedemento de designación dos responsables de área para a emisión de informes de recoñecemento 11/11/2010
Normativa interna de mobilidade internacional 27/02/2018
Normativa interna de mobilidade internacional (modificación) 04/12/2023
Normativa da revista da Facultade 03/03/2017

 

Normativa da Universidade de Vigo

 Normas xerais

15/02/2016 – Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Grao
15/06/2016 – Regulamento para realizar o Traballo de Fin de Mestrado
21/06/2017 – Normativa de permanencia na Universidade de Vigo
25/06/2008 – Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos
24/05/2012 – Regulamento de prácticas externasResolución reitoral de 14 de xaneiro
13/04/2021 – Regulamento de estudantes
17/10/2019 – Regulamento electoral xeral da Universidade de Vigo

 

Formularios