Composición

Membros do Equipo Decanal

 • Francisco José Torres Pérez
 • María Antonia Arias Martínez
 • María Belén Fernández Docampo
 • Jose Carlos Orge Miguez
 • Regina Ibáñez Paz
 • Lidia Noriega Rodríguez

Persoal Docente e Investigador permanente

 • Jaime Aneiros Pereira
 • Mª Antonia Arias Martínez
 • María Cruz Barreiro Carril
 • Mª José Bravo Bosch
 • Gloria Caballero Fernández
 • Jaime Cabeza Pereiro
 • María Isabel Cal Bouzada
 • Julio Costas Comesaña
 • Carmen Domínguez Rubira
 • Mª Belén Fernández Docampo
 • Mª Dolores Ferrero Martínez
 • Margarita Fuenteseca Degeneffe
 • Mª Noemi García Gestoso
 • Marta García Mosquera
 • Pablo Grande Seara
 • Rosa Mª Loveira Pazó
 • Baltasar Manzano González
 • Angel M. Mariño de Andrés
 • Rafael Fernández Acevedo
 • Helena Martínez Hens
 • Mª Teresa Martínez Táboas
 • Nora Martínez Yáñez
 • Luís Miguel Muleiro Parada
 • José Carlos Orge Míguez
 • Mª Esther Pillado González
 • Ana Mª Pita Grandal
 • José Ramón Rodríguez Lago
 • Emma Rodríguez Rodríguez
 • Carmen Ruiz Hidalgo
 • Anxo Tato Plaza
 • Patricia Valcárcel Fernández
 • Mª Inmaculada Valeije Álvarez
 • Javier de Vicente Remesal

Persoal Docente e Investigador non permanente

 • Angel Aday Jiménez Alemán
 • Laura Movilla Pateiro
 • María Dolores Vázquez Iglesias

Estudantado 1º e 2º ciclo e grao

 • Daniel Fernández Romero
 • Andrea Fragueiro Gargamala
 • Karolina Laurencja Plaga
 • Ángela López Iglesias
 • Koldo Martín Sevillano
 • Paula Rivera González
 • Óscar Rodríguez Martínez

Estudantado 3º ciclo

 • Tomás Farto Piay
 • Blanca Otero Otero

Persoal de Administración e Servizos

 • Jesus Erias Pérez
 • Alba Victoria Moldes Portela
 • Mª Esther Pérez Rodríguez

 

Actas

2019: 19-II7-III | 9-IV | 17-VI | 04-VII
2018: 27-II | 20-III | 28-V | 10-VII | 10-X | 19-XII
2017: 12-I | 3-III | 29-III | 15-V | 3-VII | 31-X | 21-XII
2016: 18-II | 3-III | 15-IV | 25-IV | 2-VI | 6-VII | 13-VII | 21-VII | 26-IX | 18-X | 23-XI | 19-XII
2015: 24-II | 9-IV | 4-VI | 6-VII | 17-VII | 7-X | 1-XII | 15-XII
2014: 24-II | 17-III | 3-VI | 23-VI | 3-VII | 9-VII | 9-VII | 24-VII | 10-IX | 29-IX | 16-X | 10-XII
2013: 6-II | 18-II | 22-III | 4-VI | 8-VII | 12-VII | 30-VII | 5-XI | 14-XI | 4-XII | 18-XII
2012: 24-II | 23-III | 9-V | 24-V | 14-VI | 19-VII | 4-X | 5-XI | 7-XI | 18-XII
2011: 27-VII | 10-X | 28-X | 22-XII
2010: 11-III | 24-III | 21-V | 9-VI | 24-VI | 6-VII