Conforme á Lei Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de decembro, aos Estatutos da Universidade de Vigo, á Normativa de elección de membros das Xuntas de Centro e demais normativa vixente, procédese a convocar eleccións a membros electos da Xunta de Facultade (sectores: PDI non funcionario, estudantes e PAS).

Calendario electoral

Proceso Data
Constitución da Xunta Electora 09/12/2019
Publicación de censos provisionais 09/12/2019
Prazo de reclamación aos censos provisionais 10/12/2019 – 13/12/2019
Publicación de censos definitivos
PDI-B | PAS | Estudantado
13/12/2019
Prazo de presentación de candidaturas 10/01/2020 – 16/01/2020 (ata 14.00 h)
Proclamación provisional de candidatas/os
PDI-B | PAS | Estudantado
17/01/2020
Prazo de reclamacións á proclamación provisoaria de candidatas/os 18/01/2019 – 22/01/2019
Proclamación definitiva de candidatas/os 23/01/2020
Período de campaña electoral 24/01/2020 – 31/01/2020
Data, lugar e hora de votación 03/02/2020, FCCXXT de 10.00 a 18.00 h
Data de proclamación provisional de persoas candidatas electas 03/02/2020
Prazo reclamacións contra a proclamación provisional de persoas candidatas electas 04/02/2020 – 05/02/2020
Data proclamación definitiva de persoas candidatas electas 06/02/2020