Jiménez Alemán

Lecturer

Area of Constitutional Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-308
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 048
adayjimenez@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01102 | Practicals in Extra-judicial Matters

Máster Universitario en Avogacía-Vigo

V08M110V01102 | Practicals in Extra-judicial Matters

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01201 | Law: Constitutional Law

 

Research

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • Dereito constitucional comparado
  • Dereito da Unión Europea
  • Dereitos fundamentais