Pillado González

Professor

Area of Procedural Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho A-303
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 812 413
epillado@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Máster Universitario en Menores

V08M042V01104 | Procedementos Civís e Protección de Menores. Xurisdición Voluntaria e Contenciosa

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01103 | Civil Law Practicals

Máster Universitario en Avogacía-Vigo

V08M110V01103 | Civil Law Practicals

2nd term

Máster Universitario en Avogacía-Pontevedra

P04M110V01201 | Civil Law II Practicals

 

Research

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • Proceso civil e penal
  • Medios alternativos de solución de conflitos
  • Cooperación civil e penal