Fuenteseca Degeneffe

Professor

Area of Roman Law
Department of Private Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho B-310

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 888
mfd@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01104 | Law: Roman law

2nd term

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Grupo de Dereito Procesual

Research topics

  • As institucións de dereito privado romano
  • Propiedade e dereitos reais de garantía
  • Dereito Procesual Romano