Arias Martínez

Senior Lecturer

Area of Administrative Law
Department of Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-305

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 026
tona.arias@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01503 | Administrative law 2

Máster Universitario en Menores

V08M042V01101 | Marco Normativo da Protección do Menor

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01106 | Practicals in Administrative Matters

Research

Researching profile at UVigo

Research group

MEDEA IURIS Crea

Research topics

  • Dereito autonómico e local
  • Dereitos sociais e Estado de Benestar
  • Actividades e medios de actuación da Administración