Fernández Docampo

Senior Lecturer

Area of Labour and Social Security Law
Department of Special Public Law

Contact information

Faculty of Legal & Labour Sciences
Despacho C-210

As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 840
belendocampo@uvigo.es

Teaching

Teaching profile at UVigo

1st term

Degree in Law

V08G081V01504 | Administrative law 2

2nd term

Degree in Labour Relations and Human Resources

V08G211V01403 | Labour law 2

Máster Universitario en Xestión e Dirección Laboral

V08M104V01215 | Organización da Prevención na Empresa

Tutorials

1st term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Online Secretariat.

 

2nd term

On-site concerted tutorials
The teaching staff has a on-site tutorials offer in concerted timetable. You can arrange a meeting in your Virtual Secretariat.

Research

Researching profile at UVigo

Research group

Dereito Mercantil e do Traballo

Research topics

  • Igualdade e non discriminación
  • Prevención de Riscos Laborais
  • Mecanismos de protección social privada