Inicio

Matrícula en estudos de grao 2022/2023

 
 

Campus Remoto

Campus Remoto é o novo servizo que centraliza nun único punto as diversas ferramentas de teledocencia da Universidade de Vigo: FaiTIC, Aulas virtuais «en directo» e Foro do profesorado.
 

Centro certificado Fides-Audit

Benvidos á páxina web da Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo

 

Enlaces de interés