Programa Fides-Audit

Renovación certificación da implantación do sistema de garantía de calidade do centro: Facultade de Ciencias Xurídicas de do Traballo 23 de novembro de 2021

Matrícula 2021/2022

Con datas do 26 e o 31 de maio de 2021 foron publicadas as convocatorias de matrícula para estudos oficiais de grao e posgrao da … Continúa