Acreditación do Programa de Doutoramento Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza

Visita virtual dos avaliadores externos para a renovación do Programa de Doutoramento Xestión e Resolución de Conflitos. Menores, Familia e Xustiza Terapéutica

  • Data: 22 de xaneiro de 2021
  • Reunións con distintos grupos de interese (profesores, estudantes, egresados, PAS…)
  • Audiencia pública á que pode asistir calquera interesado relacionado do devandito programa de doutoramento.
  • As persoas relacionadas co Programa e que non fosen convocadas ás audiencias poderán enviar os seus comentarios a través do correo audiencia.publica@acsug.es
  • Establecerase un período de 5 días trala visita (22 de xaneiro) para recibir os citados comentarios.
  • En ningún caso se terá en conta un comentario enviado ao correo, se o remitente non está identificado debidamente: nome completo, perfil (PDI, PAS, estudante, egresado…) e titulación sobre a que quere expór o comentario.