Organización académica no curso 2020/2021 por mor da COVID-19

Publícanse os procotolos básicos sobre presencialidade para o comezo do curso na FCCXXT.

  • Por mor da pandemia, a docencia dos Graos do noso Centro este curso será mixta. Concretamente, un tercio dos alumnos de cada Grupo terá clases presenciais e os outros dous tercios terán docencia telemática de xeito simultáneo a través do campus remoto.
  • A presencialidade irase rotando semanalmente, tanto para clases prácticas como teóricas.
  • Oficialmente existen un Grupo Teórico para cada curso e, dependendo dos cursos, ata cinco Grupos Prácticos. Para implantar a docencia mixta foi necesario crear diferentes subgrupos.
  • O desdobramento de Grupos e Subgrupos segue o seguinte esquema (para casos de 4 grupos).

Máis información no apartado de horarios do centro.