Martínez Hens

Profesor/a titular de universidade

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho B-306
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 814 022
mhens@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Grao en Dereito

V08G081V01301 | Dereito civil I. Obrigas e contratos
V08G081V01501 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Máster Universitario en Menores

V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo
V08M042V01103 | Adopción Nacional e Internacional de Menores

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01103 | Práctica Civil I

2º cuadrimestre

Grao en Dereito

V08G081V01404 | Dereito civil II. Dereitos reais
V08G081V01934 | Responsabilidade civil da actividade empresarial e profesional

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Vigo

V08M110V01201 | Práctica Civil II

Máster Universitario en Avogacía e Procuradoría – Pontevedra

P04M110V01201 | Práctica Civil II

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Dereito Procesual