Noriega Rodríguez

Profesor/a contratado/a doutor/a

Área de Dereito Civil
Departamento de Dereito Privado

Información de contacto

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo
Despacho B-304
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo

+34 986 813 999
lidianr@uvigo.es

Docencia

Perfil docente na UVigo

1º cuadrimestre

Máster Universitario en Menores

V08M042V01102 | Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo

2º cuadrimestre

Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos

V08G211V01913 | Dereito civil patrimonial

PCEO ADE – Dereito

V03G720V01223 | Dereito civil I. Obligacións e contratos
V03G720V01422 | Dereito civil III. Familia e sucesións

Investigación

Grupo de investigación

Grupo de Dereito Procesual

Liñas de investigación

  • Protección xurídica de menores
  • Dereito de sucesións